Huvudmeny
chamber-28000-bostader

Stockholms Handelskammare har i en ny rapport inventerat bostadsmarknaden och visar nu att 28,000 nya bostadstillfällen kan skapas i Stockholms län på bara två år!

Det rör sig om så kallade uthyrningsdelar, där hyresgästen bor i samma fastighet som hyresvärden utan att dela på samma bostadsyta och med tillgång till en separat ingång. Som exempel pratar man om avskiljbara delar i större lägenheter, ombyggda källare, garage eller tillbyggnader på villor eller fristående attefallshus. 


Du kanske även är intresserad av: 


Vi kan inte bygga oss ur krisen

Stockholm är Europas snabbast växande huvudstadsregion. Sedan ett decennium tillbaka växer man med mellan 35,000 och 40,000 personer varje år. Till 2045 förväntas folkmängden öka med mer än 800,000 personer (3 miljoner personer kommer beräknas då bo i Stockholm).

Samtidigt uppger 240 av 290 kommuner att de har en bristsituation, och bostadsmarknaden har utvecklats till regionens allvarligaste tillväxthinder. Stort fokus i bostadsdebatten har hittills handlat om att skapa incitament för att bygga bostäder. Att enbart bygga sig ur krisen är däremot inte ett alternativ, menar Handelskammaren: det kan ta upp emot tio år från det att ett bostadshus börjar planeras för till dess att det är färdigställt. Dessutom blir nya bostäder heller inte billiga, och innebär därför inte en lösning för de mest utsatta personerna på bostadsmarknaden idag.

Hoppas man på förstahandsmarknaden blir man tyvärr fortsatt besviken. Kötiderna för att få ett förstahandskontrakt fortsätter öka, och idag behöver den som vill ha ett förstahandskontrakt i Stockholms ytterstad stå i bostadskö i 10 år. Motsvarande siffra för att få en hyresbostad i innerstaden är 16 år!

Regeringen måste skapa ytterligare drivkrafter för folk att hyra ut delar av villor och lägenheter – säger Stockholms Handelskammares bostadsexpert Daniella Waldfogel.

Bostadsreformer i rätt riktning

Utbudet på andrahandsmarknaden har ökat till följd av förenklingar och liberaliseringar av regelverket för andrahandsuthyrning. Exempelvis antogs en ny lag i februari 2013, som gjorde det möjligt för bostadsägare att ta ut en så kallad kostnadsbaserad hyra (här kan du läsa mer om de nya reglerna kring hyressättning).

Men det behövs mer. En fungerande andrahandsmarknad innebär en snabb lösning på ett brännande problem vi brottas med idag, ett problem som inte kan vänta. Hösten 2015 publicerade vi på Qasa en rapport tillsammans med Hemnet, där vi visade på just det: andrahandsmarknaden är en viktig del av lösningen på bostadsbristen.

28,000 nya bostadstillfällen

Undersökningen genomförd av Demoskop på uppdrag av Stockholms Handelskammare visar att det finns en vilja till att hyra ut i andra hand, och att den outnyttjade potentialen är stor. Tre utav tio villor har exempelvis idag utrymmen som idag inte är boendeyta men som skulle kunna utvecklas till att bli det. Av dessa bostadsägare skulle 30 procent kunna tänka sig att utveckla den ytan för att använda den till uthyrning. Det skulle kunna ge 28,000 nya bostadstillfällen inom loppet på ett par år!

Handelskammaren är noga med att detta inte är en prognos, utan en möjlighet givet rätt förutsättningar. Det måste bli enklare, tryggare och mer ekonomiskt fördelaktigt att hyra ut i andra hand. Man påpekar i rapporten att det första två kraven på enkelhet och trygghet redan tacklas framgångsrikt av aktörer som Qasa, och nämner exempelvis om digital matchning mellan hyresvärd och hyresgäst, bakgrundskontroller, digitala kontraktsverktyg, säkrade depositioner och betalningsgarantier. Vad gäller kravet på att göra det mer fördelaktigt att hyra ut vänds blicken mot politiken.

I korthet föreslås följande:

Skattefri andrahandsuthyrning av upp till halva bostaden

Den som hyr ut i andra hand ska idag ta upp hyresintäkterna som inkomst i sin deklaration (här kan du läsa mer om skatt vi andrahandsuthyrning). Handelskammaren menar att 30 procent av de tillfrågade skulle vara villig att hyra ut en del av bostaden om det var skattefritt. Det handlar delvis om att göra uthyrning mer ekonomiskt fördelaktigt, men minst lika stor vikt läggs på den minskade administrationen från uthyrarens håll.

Stimulera fler att bygga om en bostad till två

Man vill utreda möjligheterna att skapa förmånliga villkor för dem som vill låna till en nyproducerad bostad med inbyggd uthyrningsdel, samt skapa skattelättnader för att bekosta ombyggnationer som syftar till att göra om en bostad till två.

För att huvudstadsregionen ska fortsätta vara det ekonomiska dragloket för övriga Sverige måste bostadsmarknadens funktionssätt förbättras – avslutar Daniella Waldfogel.

Låt andrahandsuthyrning skapa fler bostadstillfällen

Vi på Qasa välkomnar så klart alla initiativ som ökar rörligheten på bostadsmarknaden. Vi har stor tilltro till andrahandsmarknadens potential i att lösa, eller åtminstone lindra, bostadsbristen. Vi hoppas innerligt att tillräckligt många beslutsfattare tycker likadant!

Här kan du ladda ner hela rapporten.

 

28000 fler bostader med andrahandsuthyrning

Om författaren

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan använda följande HTML-taggar och attribut : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Stäng