Pressmeddelande 5/2 2024

I takt med byggkrisen blir behovet av att kunna hyra en bostad de kommande åren större. Men i Qasas rapport ”Vem fan vill bo ett år i taget” – röster från andrahandsmarknaden 2024, visar siffror att så många som hälften av hyresgästerna på andrahandsmarknaden inte kan bo kvar så länge som de vill. 

Bostadsbristen kan slå hårt mot människor som inte har en långsiktig boendesituation i Sverige. Rapporten presenteras för näringslivet och politiken på Stockholms handelskammare idag.

– Dagens regelverk skapar stress och otrygghet. Så många som hälften av hyresgästerna har konstant ångest över att behöva flytta. I slutändan handlar det här om att samhället måste prioritera var folk ska bo. En fungerande andrahandsmarknad är avgörande de kommande åren, säger Fredrik Strömsten, VD på bostadstjänsten Qasa.

I bostadsbristens Sverige har andrahandsmarknaden varit ett sätt att få tag på en bostad för den som är ny i Sverige, inte har kapital eller helt enkelt är mellan bostäder. Men i rapporten framkommer att så många som 32% av de tillfrågade på andrahandsmarknaden har kontrakt på bara 6–12 månader och att 50% inte kan bo så länge som de skulle önska. En känsla av vanmakt och konstant stress över sin boendesituation är vanligt, någon beskriver det som att vara konstant jobbsökande. Ökad trygghet och förutsägbarhet genom att kunna påverka hyrestiden är det som efterfrågas mest bland hyresgästerna.

– När regeringen nu ser över lagstiftningen för privatuthyrning bör man utöver tidsaspekten ta ett helhetsgrepp för att öka tryggheten för hyresgästen. Ta en sådan sak som hemförsäkring, varför är det som i andra europeiska länder inte obligatoriskt då man hyr i andra hand? En detalj som skulle öka tryggheten avsevärt, både för den som hyr och den som hyr ut.

– Idag är bostadsmarknaden dysfunktionell och det saknas en långsiktig politisk reformagenda för att få bukt med de stora problemen. Stockholms Handelskammare ser därför positivt på att bostäder ska kunna hyras ut längre sammanhängande perioder och på att man ska få hyra ut fler bostäder utan att det ska räknas som näringsverksamhet. Det är långt ifrån hela lösningen på bostadsproblematiken, men kommer att ge fler människor tak över huvudet och vara till gagn för företagens kompetensförsörjning säger Daniella Waldfogel, vice VD på Stockholms Handelskammare.

Så många som 87% av bostadsrättsägarna önskar hyra ut längre än de kan idag. Om regelverket förändras skulle så många som 65 000 bostäder kunna frigöras årligen, vilket skulle få en direkt effekt på bostadsbristen och möjligheten att behålla kompetens. 

Läs rapporten här:

”Vem fan vill bo ett år i taget?” Röster från andrahandsmarknaden i Sverige 2024
Förutsägbarhet och ökad trygghet om hyresgästerna får bestämma Att Sverige har en komplicerad bostadsmarknad är väl känt och allra tuffast att få en bostad är det för den som är ung, har betalningsanmärkningar eller är ny på bostadsmarknaden. Det vittnar de som hyr i andra hand om. Det visar sig

Presskontakt:

isabelle@qasa.se